asdasdaskhbcbcz´aaczxczxczxcxczxcxcxccasdasdaskhbcbcz´aaczxczxczxcxczxcxcxccasdasdaskhbcbcz´aaczxczxczxcxczxcxcxccasdasdaskhbcbcz´aaczxczxczxcxczxcxcxccasdasdaskhbcbcz´aaczxczxczxcxczxcxcxccasdasdaskhbcbcz´aaczxczxczxcxczxcxcxccasdasdaskhbcbcz´aaczxczxczxcxczxcxc

CREATIVE MINDSET

Program kreatywności dla trenerów młodzieży, osób pracujących z młodzieżą, młodych liderów

Projekt będzie się koncentrował na dwóch uzupełniających się aspektach

  1. KREATYWNOŚĆ – kreatywne rozwiązywanie problemów, ułatwianie procesu pobudzania kreatywności. 
  2. NAUKA ZDALNA/CYFROWA

| Cele Projektu

CELEM PROJEKTU jest wyposażenie nauczycieli i trenerów pracujących z MŁODZIEŻĄ, młodych pracowników i ich liderów i edukatorów w krajach partnerskich (oraz poprzez wykorzystanie narzędzi e-learningowych w Unii Europejskiej i na świecie) w narzędzia i wiedzę na temat wdrażania programów nauczania zdalnego, wykorzystanie KREATYWNOŚCI, KREATYWNYCH TECHNIK i kombinacji technologii oraz sposobów łączenia ich z odpowiednią i angażującą treścią. 

Celem projektu jest wyposażenie grup docelowych w narzędzia do projektowania i ułatwiania nauczania cyfrowego i na odległość (zdalnego), adaptacji kompetencji cyfrowych oraz budowania zdolności nauczycieli/trenerów MŁODZIEŻY do wdrażania nauczania i uczenia się online z wykorzystaniem specjalnej metodologii, kreatywnych technik, kształcenie włączającego i eLearningu.

| Grupy docelowe

Główną grupą docelową projektu są trenerzy pracujący z  młodzieżą, młodzi pracownicy, młodzi liderzy i edukatorzy. Projekt ma na celu wyposażenie ich w narzędzia zwiększające kreatywność młodzieży poprzez kreatywne techniki oraz wspieranie kreatywnych kompetencji uczniów i pracy zespołowej.

Pośrednią grupą docelową tego projektu są młodzi ludzie, którzy potrzebują nowego kreatywnego podejścia do edukacji, do życia codziennego, nowego pomysłu na adaptację do nowej rzeczywistości. MŁODZIEŻ potrzebuje także zrównoważonego podejścia do edukacji, pracy i życia, ponieważ są świadomi zagrożeń ekologicznych i świadomi zmian klimatycznych.

Aby pomóc młodym ludziom i ich nauczycielom/trenerom radzić sobie z codziennymi problemami, skupić się bardziej na zrównoważonym rozwoju i środowisku, być bardziej innowacyjnym i rozwijać się  – potrzebna jest kreatywność.

We live in time of unprecedented change in education. The pandemic forced all educators to teach remotely with online
learning. The crisis caused by Covid 19 has exposed many inadequacies and inequities in education and the pandemic
has hit the most vulnerable the hardest. The project wants to focus on 2 aspects that are combined:


1. CREATIVITY – creative problem solving, it will facilitate the process of boosting creativity;

2. distance/digital learning which is a must in pandemic and afterpandemic times. According to research on CREATIVE
COMPETENCES in partners’ countries of youth trainers.


 

All partners cooperate with YOUTH teachers and trainers on regular basis. Research Methods – CATI,
surveys send by email, in-depth interviews and desk research. It gave an overview of the situation in YOUTH sector. The
reasearch touched also the needs of learners as the survey was also made amongs YOUTH. The results were that
education does not strengthen the competence in creative thinking.