REZULTATY

W tej sekcji znajdziecie oczekiwane rezultaty projektu.
Projekt przyniesie następujące rezultaty:

HANDBOOK FOR CREATIVE MINDSET

GOTOWE DO UŻYCIA SCENARIUSZE

eLEARNING DLA CREATIVE MINDSET

SZKOLENIA DLA TRENERÓW /WARSZTATY

| HANDBOOK FOR CREATIVE MINDSET

Podręcznik jest przeznaczony dla trenerów młodzieżowych, pracowników młodzieżowych, młodych liderów i nauczycieli do prowadzenia szkoleń i warsztatów na temat kreatywności w erze cyfrowej. Połączy naukę cyfrową z kreatywnością.

Handbook będzie rozwijał: – umiejętności pedagogiczne – będzie zawierać użyteczną metodologię nauczania na odległość z wykorzystaniem uczenia się online; – metody ułatwiające naukę cyfrową/na odległość – strategie uczenia się w połączeniu ze stylami uczenia się i opracowanymi metodologiami, – umiejętności techniczne.

| GOTOWE DO UŻYCIA SCENARIUSZE

Zostaną opracowane kreatywne scenariusze WARSZTATÓW dla trenerów młodzieżowych, pracowników młodzieżowych, młodych liderów, edukatorów i personelu partnerów, wraz z kreatywnymi technikami osadzonymi w scenariuszach warsztatów opartych na tematach zebranych w IO1, aby wzmocnić młodzież aby była kreatywna, aby dać nauczycielom/trenerom gotowe do użycia narzędzie. Scenariusze skupią się na ekologii i zrównoważonym rozwoju. Kreatywność pomaga nam radzić sobie z problemami zawodowymi/życiowymi i patrzeć na sytuację z drugiej strony. Grupy docelowe zdobędą wiedzę o kreatywności, skąd ona się bierze i jak możemy rozwijać w sobie kreatywność?

| eLearning dla CREATIVE MINDSET

Ten rezultat ma na celu opracowanie kursu eLearningowego na platformie eLearningowej i stworzenie platformy eLearningowej dla rozwijania kreatywności, dostosowanej do potrzeb projektu, aby wspierać nauczanie i uczenie się cyfrowe i na odległość.

| SZKOLENIA DLA TRENERÓW /WARSZTATY

Ten rezultat składa się z kompleksowego pakietu narzędzi dla trenerów młodzieży, pracowników młodzieżowych, młodych liderów i edukatorów jako moderatorów zwiększania kreatywności poprzez łączenie warsztatów z kreatywnymi technikami z uczeniem się na odległość i cyfrowym.