PROJEKT

| PROJECT OVERVIEW

Program kreatywności dla trenerów młodzieży, osób pracujących z młodzieżą, młodych liderów.

Projekt będzie się koncentrował na dwóch uzupełniających się aspektach
1. KREATYWNOŚĆ – kreatywne rozwiązywanie problemów, ułatwianie procesu pobudzania kreatywności.
2. NAUKA ZDALNA/CYFROWA

| CELE PROJEKTU

CELEM PROJEKTU jest wyposażenie nauczycieli i trenerów pracujących z MŁODZIEŻĄ, młodych pracowników i ich liderów i edukatorów w krajach partnerskich (oraz poprzez wykorzystanie narzędzi e-learningowych w Unii Europejskiej i na świecie) w narzędzia i wiedzę na temat wdrażania programów nauczania zdalnego, wykorzystanie KREATYWNOŚCI, KREATYWNYCH TECHNIK i kombinacji technologii oraz sposobów łączenia ich z odpowiednią i angażującą treścią.

Celem projektu jest wyposażenie grup docelowych w narzędzia do projektowania i ułatwiania nauczania cyfrowego i na odległość (zdalnego), adaptacji kompetencji cyfrowych oraz budowania zdolności nauczycieli/trenerów MŁODZIEŻY do wdrażania nauczania i uczenia się online z wykorzystaniem specjalnej metodologii, kreatywnych technik, kształcenie włączającego i eLearningu.

| GRUPY DOCELOWE

Główną grupą docelową projektu są trenerzy pracujący z młodzieżą, młodzi pracownicy, młodzi liderzy i edukatorzy. Projekt ma na celu wyposażenie ich w narzędzia zwiększające kreatywność młodzieży poprzez kreatywne techniki oraz wspieranie kreatywnych kompetencji uczniów i pracy zespołowej.

Pośrednią grupą docelową tego projektu są młodzi ludzie, którzy potrzebują nowego kreatywnego podejścia do edukacji, do życia codziennego, nowego pomysłu na adaptację do nowej rzeczywistości. MŁODZIEŻ potrzebuje także zrównoważonego podejścia do edukacji, pracy i życia, ponieważ są świadomi zagrożeń ekologicznych i świadomi zmian klimatycznych.

Aby pomóc młodym ludziom i ich nauczycielom/trenerom radzić sobie z codziennymi problemami, skupić się bardziej na zrównoważonym rozwoju i środowisku, być bardziej innowacyjnym i rozwijać się – potrzebna jest kreatywność.